Comitès

Comitè Científic

Patrick L. Gallagher (Kent State University)

Pelai Pagès i Blanch (Universitat de Barcelona)

Ana María Aguado Higón (Universitat de València)

Marc Baldó (Universitat de València)

Francisco Sevillano Calero (Universitat d’Alacant)

Gabriel Sansano i Belso (Universitat d’Alacant)

Josep Sánzhez Cervelló (Universitat Rovira i Virgili)

Manuel Requena Gallego (Universidad de Castilla La-Mancha)

Comitè Organitzador

Rosa Monlleó Peris (Universitat Jaume I)

Javier Navarro Navarro (Universitat de València)

José Miguel Santacreu Soler (Universitat d’Alacant)

Esther Collado Fernández (Secretaria Tècnica)

Jonatan Poveda Jover (Secretaria Tècnica)

Juan Boris Ruiz Núñez (Secretaria Tècnica)