Imagen grande

Audiovisuals a la Universitat d’Alacant


Audiovisuals a la Universitat d’Alacant. Píndola formativa de la Universitat d’Alacant (pUA) en la que se explica l’estratègia de la Universitat d’Alacant en relació amb els audiovisuals educatius.