Pot la fisioteràpia tractar malalties als organs?

Pot la fisioteràpia tractar malalties als organs? – Mª Àngels Cebrià – Fisioterapeuta – Universitat de València. – UV

Sobre vertice