Què és la simbiosi?

Què és la simbiosi? – Rosario Gil, Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València – UV

Sobre vertice