Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante

Referència

Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante. REDOLÍ informatica y creación, 2006. [Consulta: 27/12/2011]. Disponible en: http://ahsa.org.es/

Comentari

Aquest lloc web, és el lloc web principal de l’associació de “Amigos de los Humedales del Sur de Alicante” o AHSA. Aquest lloc web conté la informació general sobre aquesta associació i sobre el aiguamolls de les comarques del sud de la nostra província. Apareixen les diverses activitats que es duen a terme al llarg de l’any i les principals publicacions d’aquesta associació. És un recurs d’informació molt interessant i molt clar per fer una investigació sobre els aiguamolls que depenen d’aquesta associació.


Posted

in

by