La matruca

Referència

La Matruca [En línia]. Alacant: Asociación de amigos de los Humedales del Sur de Alicante , 1990-2009 [consulta: 7 de diciembre de 2011]. ISSN:1579-895X. Disponible en: http://ahsa.org.es/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=17

Comentari

Aquesta publicació en sèrie és la revista oficial de l’Associació de “Amigos de los Humedales del Sur de Alicante”. La publicació és anual. En ella es recullen tant cròniques ornitològiques, com reportatges sobre medi ambient a Alacant. En cadascuna de elles apareixen diversos reportatges per seguir el dia a dia d’aquestos aiguamolls meridionals. Però es centra principalment en aus deixant de banda altres aspectes igual de importants.

Portada de la Revista