El Clot de Galvany d’Elx : regeneració ecològica i utilització pública de les zones humides : actes del I Seminari de Gestió Ambiental de la I.C.H.N. : Elx, 23-24 de febrer de 1991.

Referència

SANSANO, Vicente. El Clot de Galvany d’Elx : regeneració ecològica i utilització pública de les zones humides : actes del I Seminari de Gestió Ambiental de la I.C.H.N. : Elx, 23-24 de febrer de 1991. Elx: Ajuntament d’Elx, 1992. pp.72. ISBN:84-606-0812-3

Imatge aèria del Clot de Galvany

Comentari

El Clot de Galvany és, en l’actualitat, un dels principals aiguamolls d’Elx ja que en ell es troba una àmplia varietat d’espècies. En aquest llibre es recules les ponències del primer seminari de Gestió Ambiental de la ICHN. Dit seminari celebrat el 1991 tractava sobre el Clot de Galvany. Per tant, aquest recurs és un recull de diverses postures sobre el paratge. També hi ha una descripció d’aquest i de les diverses espècies. En ell, també apareixen les mesures i les eines que cal prendre per poder utilitzar i conservar els aiguamolls com zones públiques.