El marjal Pego-Oliva: evolución temporal de la flora de microalgas

Referència

CANTORA UIZA, E. A. i ABOAL SANJURJO, M. El marjal Pego-Oliva: evolución temporal de la flora de microalgas[En línia]. Mèxic DF: Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001. [Consulta: 8/01/20102] Formato: PDF. Disponible en: http://www.limnetica.net/Limnetica/limne20a/Limnetica-vol20%281%29-pag159-171.pdf

Cometari

La marjal de Pego-Oliva

El Marjal de Pego-Oliva és una de les zones humides més importants del litoral mediterrani espanyol i serveix de refugi a comunitats vegetals i animals, amenaçades en altres llocs. El grau de singularitat d’aquest enclavament es fa patent al comparar-lo amb els restants aiguamoll litorals de la vertell espanyola. Al article es comparen les dades obtingudes en aquest estudi amb les dades prèvies. Es fa una crida  d’atenció sobre l’interès de la conservació de la zona sotmesa a un gran número de pressions.