Ordenación del uso público de un espacio natural protegido en un destino turístico de masas. Las lagunas de Torrevieja y La Mata.

Referència
SUCH CLIMENT, M. P. Ordenación del uso público de un espacio natural protegido en un destino turístico de masas. Las lagunas de Torrevieja y La Mata. Invesigaciones geogràficas [En línia]. Alacant: Institut de Geografia de la UA, 2003, número 30. [Consulta: 9/01/2012]. ISSN: 216-4619. Disponible en:  http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=409700

Llacunes de Torrevella

Cometari
Aquest articles s’emmarca en el tema de les relacions entre el turisme i el medi ambient dins el context de les estratègies de renovació plantejades en el municipi de Torrevella. Aquest és considerat el principal nucli turístic del sud d’Alacant. A l’article s’exposen algunes de les iniciatives promogudes per les administracions públiques en relació a l’ordenació del parc natural de les Llaunes de la Mata-Torrevella.