Descripció i informació de les salines de Calp

Referència: GOMIS, Elías. Descripción. En: Las salinas de Calpe: un paraje a proteger [en línia]. Revisió: Agosto 2003, (no hi trobe més informació) [consulta: 18/01/2012]. Disponible en: http//:www.naturalicante.com

Comentari: En aquesta part d’aquest article podem veure com ens dona tota la informació general de les salines de Calp però des d’un caràcter més científic. Ens mostra gràfiques sobre l’estat de les aigües, del tràfic de flamencs i taules amb informació i classificació de les característiques.


by