La destrucción del Clot de Galvany

Referència: La destrucción del Clot de Galvany. No consta editor ni any [consulta: 18/01/2012]. Disponible en:http://destrucciondelclot.blogspot.com/

Comentari: En aquest blog podem veure informació al voltant dels impactes turístic-urbanístics que al Clot de Galvany li afecten. També ens denuncia els mals usos antròpics i ens parla de la degradació d’aquest paratge entre altres. Polítiques diferents, projectes d’urbanització, impactes turístics, sostenibilitat i estat dels paratges son comparades i comentades amb un fi crític i de conscienciació.