Mindblown: a blog about philosophy.

  • “L’Europa dels Borja, de Calixt III a Alexandre VI, és la del trànsit de l’edat mitjana a la moderna, la de la construcció dels estats moderns, la d’un nou equilibri geopolític continental: una Europa que s’obre al món, que s’expandeix més enllà de les seues fronteres. Els Borja, una ambiciosa família valenciana d’orígens obscurs, simbolitzen…

Got any book recommendations?