Immortals, sans i perfectes

Immortals, sans i perfectes : com la medicina canviarà les nostres vides” es l’obra escrita per Salvador Macip.

Retrat de la situació actual de la biomedicina: què hi ha de mite i de realitat en els prometedors avenços de la ciència biomèdica? Com ens afecten i com ens afectaran els nous coneixements que generen els investigadors?

La biomedicina –la ciència de la vida, en paraules de Macip- s’està convertint en els darrers anys en una disciplina plena d’esperances, que sembla que en un futur no gaire llunyà podrà arribar a solucionar molts problemes de salut. Aquest assaig divulgatiu, pretén aclarir uns quants conceptes bàsics sobre aquesta ciència, discutir sobre les aplicacions dels descobriments més recents, dissipar els dubtes més habituals i separar la realitat de la ficció i de les falses promeses. Cada capítol, explora una de les quatre àrees més importants de la recerca biomèdica actual, les quatre que tenen més potencial d’influir decisivament en la nostra salut:

  1. L’era post-genòmica: estat actual de la genètica: genoma humà
  2. Clonació i cèl·lules mare
  3. La cura del càncer
  4. El camí cap a l’eterna joventut.

En el catàleg localitzaràs aquesta obra. També pots consultar altres obres de divulgació de les ciències mèdiques, genètica humana i genètica mèdica.

20090914_inmortalssansiperfectes