O una cosa o la otra

LOS VIVOS

– No, eso, no. O se es fascista o antifascista

Escobar, La Esquella de la Torratxa, 21-8-1936