Fechas Importantes

Calendari del Concurs:

  • Inscripció: Fins el 31/03/2011
  • Avaluació: Fins el 30/04/2011 (S’avaluarà l’evolució del blog des del 30/04/2010 fins aquesta data)
  • Votació popular: Des del 04/04/2011
  • Entrega de premis: Durant els actes previstos per al dia d’Internet (17/05/2011)

Calendario del Concurso:

  • Inscripción: Hasta el 31/03/2011
  • Evaluación: Hasta el 30/04/2011 (Se evaluará la evolución del blog desde el 30/04/2010 hasta esta fecha)
  • Votación popular: Desde el 04/04/2011
  • Entrega de premios: Durante los actos previstos para el día de Internet (17/05/2011)