Mindblown: a blog about philosophy.

 • Les cendres del Cavaller

  VILAPLANA, Silvestre. Les cendres del cavaller. 3a edició. Alzira: Edicions Bromera, 2005. 243 pp. ISBN: 84-7660-078-X. Joanot li escriu una carta a joan de Galba per a que comprenga el seu llibre, li compta la seua vida degut a que té una resemblanza amb el seu personatge de ficció, ja que ell a l’igual que el…

 • El dolç, vulgar e gentil stil de Roís de Corella

  MARTOS,Josep Lluís. El dolç, vulgar e gentil stil de Roís de Corella: la prosa d’art. Les proses mitològiques de Roís de Corella. Primera edició. Barcelona: Institut interuniversitari de filologia valencia i de publicacions de l’Albaida de Montserrat, 2001,pp.36-71. ISBN: 84-8415-279-0 El text comença amb l’anàlisi de la prosa corellana, és a dir el terme de valenciana prosa.…

 • Película: Tirante el Blanco

  Tirante el Blanco. Dirigida per Vicente ARANDA. ESpanya: Feelmax i Mikado Film, 2006. Espanya, Gran Bretanya i Itàlia: distribuiida per DeaPlaneta. Tirant és un cavaller al qual l’Emperador Grec li demana que vaja a ajudar-lo perquè el seu fill s’havia mort assasinat i si no l’ajuda perdria el seu Imperi. Tirant, la primera vegada que veu a la filla…

 • Fotografia: L’Impremta del 1474

  Museu de les arts gràfiques. Disponible en: http://www.encajabaja.com/2012/01/el-museo-de-la-imprenta-de-el-puig.html                         Aquesta imatge mostra la reproducció de l’impremta que va usar per primera vegada Bernat Fenollar al 1474. Aquesta s’encontra en  El puig, el museu de les arts gràfiques mostra l’evolució d’aquesta impremta fins la actualitat. El…

 • Aportacions de la lectura literal de l’Espill

  CARRÉ, Antònia. Aportacions de la lectura literal de l’Espill de Jaume Roig. Llengua i Literatura: Revista anual de la societat catalana. 2007, volumen nº 18, pp. 371-402. ISSN: 0213-6554 En aquest text es fa una lectura més precisa i matisada dels versos de Jaume Roig, una lectura més literal de qual s’havia fet abans. Analitzant…

 • Fantasiant d’Ausiàs March

  MANZANET, Xavi. Fantasiant d’Ausiàs March. 2011.Consulta: disponible en: http://vimeo.com/25030711 Aquest documental està dirigit per autors amateurs i cal destacar que la realització del documental no disposa dels millors mitjans però el contingut és molt bò. En ell es parla de la influència de la vida personal de Ausiàs March en la seua composició artística. Des de la…

 • Joanot Martorell, Galba i el Tirant: un docuemnt inédit de 1465

  VILLAMANZO CAMENO, Jesús y J. CHINER GIMENO, Jaime J. Joanot Martorell, Galba i el Tirant, un documento inédito de 1465. Insula 1991, Volúmen 530, pp 4-6.  ISSN 0020-4536, Aquest dos autors han fet un treball d’investigació sobre Joanot Martorell i van modificar hipòtesis que fins ara eren inqüestionables com el naixement a la villa de Gandia, la relació entre…

 • L’arrivada de l’impremta a València en 1474

  GUARNER, Luis. Les trobes en lahors de la Verge Maria / [prólogo de Luis Guarner]. 1era edició. Madrid: Espasa-Calpe, 1974. 118 pp. ISBN: 84-239-6800-6 Aquest llibre és la reproducció del facsímil de la primera obra publicada per l’impremta a València a 1474. Bernat Fenollar que era membre de l’Escola Satírica Valenciana, amb l’arrivada de la primera impremta va…

 • Poesia del segle XV

  COVES MORA, Maite. Unitat 5 La poesia del segle XV. En: Llengua i Literatura 1 Batxillerat. 1era Edició. Picanya (València). Voramar, 2008, 279 pp. ISBN: 978-84-9807-027-9 Aquest capítol del llibre Llengua i Literatura mostra la poesia utilitzada al segle XV, els seus corrents estètics i els seus autors més destacats. La poesia d’aquest segle trenca amb…

 • Prosa del segle XV

  COVES MORA, Maite. Unitat 4 La prosa del segle XV. En: Llengua i Literatura 1 Batxillerat. 1era Edició. Picanya (València). Voramar, 2008, 279 pp. ISBN: 978-84-9807-027-9 En aquest capítol del llibre  Llengua i Literatura es fa una explicació de la prosa emprada durant el segle XV principalment a la corona d’Aragó. En el context de l’últim…

Got any book recommendations?