Categories
General

I Premi Iberoamericà Miríada X-SEGIB al millor MOOC

miriadax-cursos-online-gratis-noticias-universia-uruguayUniversia, Telefónica Learning Services i la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) convoquen el I  Premio Iberoamericano Miríada X-SEGIB al millor curs online masiu obert (MOOC) de la plataforma Miríada X. Es dóna un premi de 10.000 € al MOOC guanyador y 5.000 € al accèsit. Tantmateix, es donaran dues mencions especials de 3.000 € cadascuna  y quatre reconeixements de 1.000 € cadascú. Més informació: http://promociones.universia.es/premio_iberoamericano_miriadax_segib

Categories
General

I Premio Iberoamericano Miríada X-SEGIB al mejor MOOC

miriadax-cursos-online-gratis-noticias-universia-uruguayUniversia, Telefónica Learning Services y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) convoca la I Edición del Premio Iberoamericano Miríada X-SEGIB al mejor curso online masivo en abierto (MOOC) de la plataforma Miriada X. Se concederá un premio de 10.000 € al docente o equipo docente del MOOC ganador y 5.000 € al accésit. Asimismo, se otorgarán dos menciones especiales de 3.000 € cada una y cuatro reconocimientos de 1.000 € cada uno. Más información en http://promociones.universia.es/premio_iberoamericano_miriadax_segib