Categories

Fechas Importantes

Calendari del Concurs:

  • Inscripció: Fins el 22/12/2009
  • Avaluació: Fins el 30/04/2010 (S’avaluarà l’evolució del blog des del 30/04/2009 fins aquesta data)
  • Entrega de premis: Durant els actes previstos per al dia d’Internet (17/05/2010)

Calendario del Concurso:

  • Inscripción: Hasta el 22/12/2009
  • Evaluación: Hasta el 30/04/2010 (Se evaluará la evolución del blog desde el 30/04/2009 hasta esta fecha)
  • Entrega de premios: Durante los actos previstos para el día de Internet (17/05/2010)