Condicions d’ús de la plataforma blogs.ua.es

Les condicions legals de la plataforma blogs.ua.es (blocs de la UA) estan incloses en les condicions d’ús dels recursos informàtics i de comunicacions de la Universitat d’Alacant. No obstant això, cal fer aquests aclariments particulars:

 1. Sobre la creació de blocs
  1. La plataforma blogsUA s’ha creat per a ús de tota la comunitat universitària i, per tant, poden utilitzar-la tots els membres de la UA: alumnes, PAS, PDI, etc.
  2. Per a crear un bloc o col·laborar en un ja existent, cal registrar-se amb una adreça electrònica de les que proporciona la Universitat d’Alacant, del tipus @ua.es, @alu.ua.es i semblants.
  3. L’adreça de electrònica utilitzada en el registre d’usuari no pot canviar-se.
  4. El creador d’un bloc n’esdevé automàticament administrador.
 2. Sobre el contingut
  1. La Universitat d’Alacant no es fa responsable dels continguts allotjats en cap bloc, ni de les infraccions legals o de qualsevol altre tipus que puguen derivar-se d’aquests continguts. La responsabilitat recau en l’administrador del bloc.
  2. La Universitat d’Alacant podrà eliminar contingut d’un bloc, si resulta ofensiu, fa un ús indegut de la plataforma o es tracta de material subjecte a propietat intel·lectual.
  3. Els administradors estan obligats a respectar els drets d’autor i l’ordenament jurídic en matèria de propietat intel·lectual, a més de la legislació relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal.
  4. La responsabilitat del contingut dels comentaris publicats recau en l’administrador de cada bloc, el qual és, per tant, l’encarregat d’eliminar-los si resulten ofensius o inapropiats.
  5. Els blocs no poden utilitzar-se, en cap cas, per a la captació o difusió de dades de caràcter personal.
  6. Els blocs no poden utilitzar-se amb finalitats comercials o publicitàries, ja siga mitjançant imatges, bàners, enllaços o qualsevol altre mitjà.
  7. Si es vol reflectir el caràcter institucional d’un bloc mitjançant la utilització d’imatges, logotips o altres elements gràfics de la Universitat d’Alacant, cal l’autorització de l’òrgan competent.
 3. Sobre l’eliminació de blocs
  1. L’administrador d’un bloc pot eliminar-lo en qualsevol moment, mitjançant l’opció corresponent del panell de control.
  2. Els comentaris no publicats que tinguen una antiguitat de més de 45 dies poden ser eliminats, sense avís previ.
  3. Els blocs que durant una any no registren activitat poden ser esborrats. Prèviament, l’administrador serà avisat per correu electrònic.