Tag: futur

  • 30 Aniversari del nostre Estatut

    “Miralles inaugura la jornada ‘Estatut d’Autonomia, Presente y Perspectivas de futuro’”. Conselleria de Governació-30 anys d’Estatut (en línia). Data d’edició de la pàgina: 10/10/2012 (consulta:25/01/2013) Disponible en: http://www.gov.gva.es/lrportal/web/orgconselleria-de-gobernacion/estatuto/-/asset_publisher/Gau1/content/id/83337 Enllaç a la notícia En motiu del 30 aniversari de l’estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, van tenir lloc una sèrie de jornades en commemoració a aquest fet,…