Metodologia

Per tal de crear un bloc a la Universitat d’Alacant hem seguit el següent procediment:

1. Entrar a la seva pàgina, a continuació a “recursos”, “recursos tecnològics” i “blogsUA”.
2. Després, accedirem a “crear meu bloc”. Caldrà que omplim les nostres dades i seguirem els passos que ens indica. D’aquesta manera, tindrem el bloc preparat per a començar a escriure.

Tal com s’indica als temaris i apunts de l’asignatura, hem emprat la NORMA ISO 690:2010.

DOCUMENTS IMPRESOS
Monografies:  COGNOMS, Nom1. Títol. (Altres col · laboradors: traductor, editor, etc. Es podrien fer constar amb la forma directa de nom COGNOMS). Edició. Lloc: Editor, any. Extensió (opcional). (Sèrie, núm). ISBN.  Si l’autor principal és corporatiu, es fa constar el nom directe en MAJÚSCULES.
Part d’una monografia:  (Autor / res de la part) COGNOMS, Nom. Títol de la part. En: Títol de l’obra completa. Edició. Lloc d’edició: editor, any, pàg. (Pàgines). ISBN. Publicacions en sèrie (revista completa):  Títol de la revista. Responsabilitat (si fos necessari per identificar perquè és un títol molt genèric). Any d’inici-Any de cierre2 (aquesta última dada només s’usa en el cas de revistes que han deixat de publicar). ISSN.
Articles de revistes:  (Autor / s de la contribució) COGNOMS, Nom. Títol de l’article. Títol de la revista. (Localització de la part en el nombre de la revista) Any, volum (núm.), pàg. ISSN.

DOCUMENTS ELECTRÒNICS
Llibres electrònics i monografies en línia:  COGNOMS, Nom. Títol [en línia]. Lloc de publicació: Editor, data de publicació [Consulta: data de consulta]. Format (pdf, etc), mida del fitxer (MB). Disponible a: http://
Part de monografia en línia:  (Autor / s de la part) COGNOMS, Nom. Títol de la part. En: Títol de l’obra completa [en línia]. Lloc de publicació: editor, any, pàg. [Consulta: data de consulta]. Disponible a: http. / /
Revista en línia:
1. Model de revista d’un paquet de revistes electròniques amb una base de dades comuna:
Títol [en línia]. Lloc d’edició: editor, data de publicació, volum, número [consulta: data de consulta]. Nom de la base de dades. ISSN. Disponible a: http://
2. Model de revista amb accés en línia individualitzat:  Títol [en línia]. Lloc d’edició: editor, data de publicació, volum, número [consulta: data de consulta]. ISSN. Disponible a: http:// Article de revista en línia:  (Autor / s de l’article) COGNOMS, Nom. Títol de l’article. Títol de lare vista [en línia]. Lloc: editor, data de publicació, volum, número [consulta: data de consulta]. ISSN. Disponible a: http://
Lloc web:  Títol de la web. Editor, any [consulta: data de consulta]. Disponible a: http://
Part d’un lloc web: • Exemple de pàgina sense autor o autor col · lectiu:  Títol de la pàgina. Títol del lloc web [en línia]. Data i hora d’edició o actualització [consulta: data de Cosulta]. Disponible a: http://
• Exemple de pàgina o part d’un lloc web amb autor:  COGNOMS, Nom. Títol de la pàgina o la part. En: Títol del lloc web [en línia]. Data i hora d’edició [consulta: data i hora de consulta]. Disponible a: http://

DOCUMENTS ESPECIALS

Mapes  En paper:  Títol. Escala. Lloc: Editor, any. Dimensions (mm). Lloc on es conserva i signatura.
A Internet:
Títol [en línia]. Ubicació i col · lecció [consulta: data de consulta]. Disponible a: http://

PEL · LÍCULES
Títol de la pel · lícula [Pel · lícula]. Dirigida per Nom COGNOMS. País: Productora, any. Lloc: distribuïda a Espanya per … Exemple de documental o programa d’emissió de TV:  Títol. Nom de la cadena de televisió, data.

Comments

Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *