Bibliografia Anotada

ALBEROLA, Armando, Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Ed. Diputació de València, 1999. Aquesta obra ens ha servit a l’hora d’analitzar el terratrèmol de 1748, es una obra que recomane si es volen estudiar els efectes de les catàstrofes, com la plaga de llagostes, o casos com el d’aquest terratrèmol, en tota la zona del Regne de València. També té informació de com va afectar el terratrèmol a Alacant, la Vega Baixa, etc.

ARDIT LUCAS, Manuel, Els cens d´Aranda en el País Valencià (1768), Ed. Universitat Jaume I, 2001, València. Este llibre és el que ens ha proporcionat les taules per als estudis de població en el cas de Xàtiva. Però també conta amb les dates de moltes altres viles. És una informació molt útil a l’hora de fer estudis sobre la població, la natalitat, etc. Perquè com vos hem demostrat detalla molt la informació, i la divideix per sectors.

AZNAR I GARCÍA, Ramón, Familia, derecho y religión, Francisco Antonio Cebrián y Valda (1734-1820), Ed. Universidad de Valencia, Valencia, 2008. Aquest llibre ens ha portat més informació de la que ja ens deia Isaïes Blesa, sobre aquesta família de Xàtiva, per a l’entrada que hem fet, a més a més el quadre de l’entrada l’hem extret de la portada d’aquest llibre.

BÉRCHER, Joaquín; GÓMEZ-FERRER, Mercedes. La Seo de Xàtiva, historia, imàgenes y realidades. Ed. Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, València, 2007. Aquesta obra l’hem utilitzada per a parlar dels progectes de la reforma en la col·legiata que es fan en el segle XVIII, també hem agafat algunes imatges de la mateixa, les quals són totes autoria de Joaquín Bércher. Aquest llibre també mostra part del procés de la “catredalitat” que volia obtenir la Seu. És una obra més de caràcter arquitectònica, que fa una lectura més propera a la història de l’art. D’aquesta forma ens mostra les tendències arquitectòniques com van canviant, depenent del moment, i dels diners disponibles. A més, el seu repertori fotogràfic és impressionant, amb una gran qualitat en les imatges.

BLESA DUET, Isaïes, El municipi borbònic en l’Antic Règim: Xàtiva (1700-1723),  Ed. Col·lecció de temes locals,  Xàtiva, 1994.  Aquesta obra ens ha servit sobre tot per a l’economia de la primera etapa després de la Guerra, és un poc complementaria de la següent, podriem considerar-la com un estudi previ abans d’adentrar-se a tot el segle XVIII.

BLESA DUET, Isaïes, Un nuevo municipio para una nueva monarquía. Oligarquías y poder local. Xàtiva 1707-1808, Ed. PUV, Universitat de València, 2005. Aquest llibre ens ha ajudat sobre tot per al apartat de política i administració, mostra molt bé com va anar canviant el model de govern, també té molta informació sobre les èlits de la ciutat, així com informació sobre els bens confiscats després de la Guerra de Successió. Conta amb textos del Arxiu Nacional, local, i del Regne de València.

BURRIERZA SÁNCHEZ, Javier. Misiones y misioneros jesuitas en Xàtiva de la Nueva Planta: la misión de los jesuitas del colegio de San Pablo de Valencia en la Colonia Real de San Felipe. Revista de Historia Moderna. Alicante: Universidad de Alicante, 1998-1999, nº17 ) (pp. 321-352).  En el llibre de la fira del 2005 hi ha un article dedicat els jesuïtes que ens ha servit per a fer l’entrada sobre les missions que feren en Xàtiva, combinada amb la informació que hem trobat en aquest article, hem pogut elaborar un article sobre les missions que van fer a Xàtiva els jesuïtes.

CASTELLÓ TRAVER, Josep EmiliEl País Valenciano en el censo de Floridablanca : (1787), Ed. Institución Alfonso el Magnánimo, València, 1978. La informació del cens de Floridablanca ens ve a completar la del cens d’Aranda, ja que aquest és considera més verídic que l’anterior. Hi hava una necessitat de fer un nou cens, novament ens ha permet fer les taules sobre la població, se pot fer també un estudi comparatiu entre ambdós. Serveix sobre tot per a les dades comparatives.

CEBRIÁN I MOLINA, Josep Lluís; NAVARRO BUENAVENTURA, Beatriu. Pintura cerámica a Xàtiva, plafons devocionals, làpides funeràries, i taulells dels segles XVIII-XIX, Ed. Premi d’Assaig Carlos Sarthou, Xàtiva, 2008. Aquest llibre ens ha servit per a fer la part de ceràmica en l’apartat de cultura, ens mostra diverses peces que es troben en el carrer, així com les que estan en esglésies i ermites.

CEBRIÁN I MOLINA, Josep Lluís. Josep Sanchis Cambra, pintura ceràmica devocional, Ed. Ulleye, Xàtiva, 2009. Aquest llibre es centra en aquest pintor Josep Sanchis Cambra, que va viure a cavall del segle XVIII i XIX, i que nosaltres hem mencionat de manera breu en l’entrada de ceràmica pintada.

FURIÓ, Antoni, Història del País Valencià. Ed. Eliseu Climent, 2001. Aquest manual d’Història Moderna ens ha servit per a contextualitzar algunes entrades, en general mostra una informació a tots els nivells, que en ocasions també ens ha permés completar el que dien altres obres més específiques.

GARCÍA GONZÁLEZ, FranciscoLa guerra de sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada.  Ed. Sílex, 2009. Aquest llibre tracta en extens tot el que va succeïr durant la guerra, nosaltres l’hem utilitzat per a contextualitzar les entrades que hem dedicat a aquest fenòmen.

GÓMEZ, Herminio, 25, abril 1707, Almansa “Un día en la historia de Europa. Ed. Erein, Donostia, 2005. Aquesta obra ens ha servit sobre tot per a parlar dels antecedents de la guerra, explica molt bé com les tropes anaren avançant, fins al moment de la batalla.

GUAL CAMARENA, MiguelLas cartas pueblas del Reino de Valencia. Ed. Generalitat Valenciana, Valencia, 1989. Aquesta obra ens ha servit per a la introducció, a l’hora de conèixer la carta pobla de la nostra Xàtiva, si més no presenta documents importants sobre les diferents cartes pobles que es van anar concedint.

IRLES VICENTE, María del Carmen; Al servicio de los borbones, los regidores valencianos en el siglo XVIII. Ed. Alfons el Magnànim, Valencia, 1996. Aquesta obra junt amb les altres dues de la mateixa autora ens han servit per a conèixer millor com funcionaven les regidories, a més conté informació sobre la pròpia colònia de Sant Felip, junt amb altres.

IRLES VICENTE, María del Carmen; El régimen municipal valenciano en el siglo XVIII, estudio institucional. Ed. Institut de cultura Juan Gil Albert,  Alicante, 1996. De la mateixa forma que l’anterior ens ha ajudat a veure els corregiments, en aquest cas malgrat al títol, no sols parla del terme de València, sinó que també tenia informació sobre alguns aspectes administratius de Sant Felip.

IRLES VICENTE, María del Carmen; Los municipios de realengo valencianos durante el siglo XVIII, 1707-1808, las sedes corregimentales. Ed. Universidad de Alicante, Alicante, 1994.  En aquest cas ha sigut molt important, ja que al ser Xàtiva cap de corregiment li dedica un apartat, i això ens ha servit per a poder parlar sobre com funcionava el corregiment, i també tenia informació sobre la pesquisa de la que ja vàrem parlar.

MOLAS RIBALTA, Pere;  La audiencia borbónica del reino de Valencia (1707-1834). Ed. Universidad de Alicante, 1999. Aquest llibre ens ha servit per a contextualitzar el funcionament administratiu durant el període borbònic, és un analisis molt interessant sobre l’Audiència, a la qual hem fet referència en algunes entrades adminsitratives.

MUÑOZ NAVARRO, DanielComprar, vender y consumir: Nuevas aportaciones a la historia del consumo en la España moderna. Ed. Universitat de València, 2011. Aquesta obra ha servit sobre tot per a la part de l’economia, i per entendre el seu funcionament.

RAMÍREZ ALEDÓN, Germán. Mi viaje a las Cortes, Joaquín Lorenzo Villanueva, estudio preliminar. Ed. Diputació de València, València, 1998. Aquesta obra ens ha permés parlar-vos sobre un dels considerats personatges il·lustres de Xàtiva, conté entre d’altres coses l’epitafi que vos vàrem ficar, així com el seu periple en les Corts.

SARTHOU CARRERES, CarlosDatos para la historia de Játiva, Ed. Játiva turista, Xàtiva, 1933. És una obra de càracter general sobre la història de la nostra ciutat, ens ha servit sobre tot per a parlar de les cròniques sobre el conflicte successori dins de la ciutat, ens explica també el procés de la crema, i els diversos escrits que hi ha al respecte. També conté informació sobre la qüestió de la catedralitat en un dels apèndix.

VENTURA I CONEJERO, AgustíL’església de Sant Feliu de Xàtiva, Ed. Impremta Palacios (pel propi autor), Sueca, 1979. Aquest llibre l’hem utilitzat per a parlar dels goigs a Sant Feliu, que es van trobar en aquesta església. És un llibre molt interessant, recull molta informació sobre aquest edifici, i a més a més conta amb reproducció de gravats fets pel propi Jaume Villanueva, germà de Joaquín Lorenzo Villanueva, del seu llibre Viatge literari.

VENTURA I CONEJERO, Agustí, El castell de Xàtiva, Ed. Mateú, Xàtiva, 1998. Aquest llibre conté informació sobre tota la història del Castell, tant del Castell Major com del Menor. Ens ha servit per a fer l’entrada sobre els presos durant la batalla en la ciutat. També parla sobre monuments com Sant Josep, i que ens han servit per a altres entrades de cultura.

Pàgines web:

http://www.ine.es/explica/docs/historia_censos.pdf Hem extret informació sobre censos, com el de Campoflorido, junt amb la comparació del cens de 1692, http://www.seppv.uji.es/est_historiques/censos/1692.html, i el de campoflorido, http://www.seppv.uji.es/est_historiques/censos/campoflo.html.

http://www.xativa.es/sites/default/files/noticias/docs/Ruta%20de%20las%20fuentes.pdf

http://seudexativa.org/

http://www.xativaturismo.com/

http://xativaenfotos.blogspot.com.es/

https://www.academia.edu/2051542/_La_crema_de_Xativa_en_1707._Conferencia_pronunciada_al_Salo_dActes_de_la_Casa_de_la_Cultura_el_21_de_juny_de_1996_Llibre_Fira_1996_Xativa_pp._51-68

Aquestes pàgines web combinades entre sí, ens ha aportat informació sobre la cultura i la societat xativina, entre d’altres coses, aspectes com la gastronomia, la ceràmica, les fonts, etc. També hem anat trobant en aquestes pàgines referències al quadre de Felip V que hem juntat amb el que ja ens havien contat. Ja que per a aquests no hem trobat obres escrites. Si que hi han obres sobre la ceràmica pintada, que hem pogut mirar tal com hem ficat a la bibliografia, però hem completat la informació també amb aquestes webs .També hem consultat els llibres de la Fira de Xàtiva, en el del 1996 hi ha una conferència sobre la crema de Xàtiva.

Hi ha altres pàgines web de les quals hem extret alguns dels textos originals que estàn digitalitzats, als quals es pot accedir fent click en les imatges que hem ficat, ja que estan vinculades als links. Algunes d’elles són:

https://blogs.ua.es/eltiempodelosmodernos/ Per a pàgines com els decrets de Nova planta: http://dl.dropboxusercontent.com/u/1147566/Borbones/17070629%20Decreto%20de%20Nueva%20Planta%20de%20Arag%C3%B3n%20y%20Valencia%20100.pdf

el veïnat de Campoflorido: https://blogs.ua.es/eltiempodelosmodernos/files/2009/01/censo_campoflorido1.jpg

Per a la proposta d’ordenació dels corregiments: http://dl.dropboxusercontent.com/u/1147566/Borbones/17081120%20Valencia%20Propuesta%20distribucion%20territorio%20150.pdf

http://books.google.es/books/ucm?id=ePYE9J9RDjEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Ordenances Generals 1750 a San Felipe.

http://books.google.es/books?id=8_WnicXU7dEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false La còpia del testament de Carles II.

http://bv2.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1005252 Part del memorial de 1763, on es demana la catedralitat, l’original està en Madrid.

http://books.google.es/books?id=RUSwAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Jaime+Villanueva%22&hl=es&sa=X&ei=QoPAUrvJC5SQ0QWQiIDQDQ&ved=0CEIQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false L’enllaç a l’obra de Jaume Villanueva, Viatge literari a les esgésies d’Espanya. 

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *