Nova revista en RUA: Ítaca. Revista de Filologia

S’ha afegit en RUA una nova revista científica. Es tracta de «Ítaca. Revista de Filologia», editada pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant.

«Ítaca. Revista de Filologia» és una publicació anual fundada l’any 2010, que té com a objectiu la comunicació i la divulgació del coneixement en l’àmbit dels estudis lingüístics i literaris, i també en el de la didàctica de la llengua i la literatura. Així doncs, tant en el «Dossier» monogràfic central, com en les seccions de «Miscel·lània» i de «Ressenyes», s’hi publiquen treballs sobre lingüística sincrònica o diacrònica, dialectologia, lingüística general, lingüística aplicada, teoria de la literatura, literatura medieval i moderna, literatura comparada, literatura contemporània, etnopoètica o didàctica de la llengua i la literatura.