VOT ANTICIPAT

castellà

L’elector que vulga exercir el seu vot de forma anticipada haurà de fer-lo del 21 al 29 de novembre, tots dos inclusivament, personant-se en l’Edifici de Rectorat i seguir els següents passos:

  1. Les paperetes de votació, sobres xicotets i la sol·licitud del vot anticipat s’arreplegaran en el vestíbul de l’edifici de Rectorat.
  2. L’elector o electora  haurà d’introduir el seu vot en el sobre xicotet. Tancarà el sobre xicotet.
  3. Tot seguit, haurà de dirigir-se al Registre General de la UA on sol·licitarà exercir el seu dret a vot anticipat.
  4. El personal de Registre, prèvia exhibició de document d’identificació DNI, permís de conduir, passaport o Targeta d’Identificació Universitària (TIU), expedirà a l’elector una certificació de la seua inscripció en el cens i li donarà un sobre gran.
  5. L’elector o electora  introduirà en el sobre gran el sobre xicotet que conté el vot i la certificació censal. Tancarà el sobre gran.
  6. Per a finalitzar, emplenarà la sol·licitud de vot anticipat i la lliurarà acompanyada del sobre gran al personal de Registre General que procedirà a registrar el document.

Es recorda que l’emissió del vot anticipat exclou el dret a realitzar-lo presencialment.