Categories
Noticias

¡Nuevo concursante!Bitácora de Santi Carbonell

Creador: Santi Carbonell Martínez

Categoría: Educativo

Descripción:
Blog dedicat a difondre la cultura grega, la llengua, literatura i d’altres manifestacions artístiques de l’època antiga i moderna. Especialment orientat a l’alumnat d’Humanitats. Hi ha diversos apartats que recullen informació bibliogràfica i recursos en ret actualitzats per al seguiment de diverses matèries de la especialitat. Recull una mostra dels treballs escrits dels alumnes i les seues presentacions. Blog adherit a la plataforma Chiron.

Tags: Grècia, griego, literatura, tic