Categories
Noticias

¡Nuevo concursante!Entre el Olimpo y el Ida

Creador: Rubén Medina Santos

Categoría: Educativo

Descripción:
En el blog se intenta difundir contenidos referentes a la antigua grecia. Los artículos versan sobre asuntos como la mitologia, la literatura, las artes, etc.

Tags: grecia, mitologia, literatura, artes.

Categories
Noticias

¡Nuevo concursante!Bitácora de Santi Carbonell

Creador: Santi Carbonell Martínez

Categoría: Educativo

Descripción:
Blog dedicat a difondre la cultura grega, la llengua, literatura i d’altres manifestacions artístiques de l’època antiga i moderna. Especialment orientat a l’alumnat d’Humanitats. Hi ha diversos apartats que recullen informació bibliogràfica i recursos en ret actualitzats per al seguiment de diverses matèries de la especialitat. Recull una mostra dels treballs escrits dels alumnes i les seues presentacions. Blog adherit a la plataforma Chiron.

Tags: Grècia, griego, literatura, tic