Categories

Fechas Importantes

Calendari del Concurs:

  • Inscripció: Fins el 30/01/2009
  • Avaluació: Fins el 30/04/2009 (S’avaluarà l’evolució del blog des de la seua creació fins esta data)
  • Entrega de premis: Durant els actes previstos per al dia d’Internet

Calendario del Concurso:

  • Inscripción: Hasta el 30/01/2009
  • Evaluación: Hasta el 30/04/2009 (Se evaluará la evolución del blog desde su creación hasta esta fecha)
  • Entrega de premios: Durante los actos previstos para el día de Internet