Categories
Categoría Asignaturas

Nou Concursant!!Bloc de Psicologia Evolutiva i de l’Educació

Creador: Ignasi Navarro Soria
Categoria: Asignatura

Descripció:
Bloc de les assignatures Psicologia Evolutiva i Psicologia de l’Educació dels Graus de Magisteri i Treball Social, en el que els alumnes poden trobar els materials audiovisuals amb els que treballem a classe, a més de altres materials
complementaris que poden ajudar-nos a entendre millor el desenvolupament humà durant l’edat escolar. D’altra banda, el bloc també facilita als alumnes que no poden acudir a alguna de les sessions presencials obtindre de forma actualitzada informació a prop del nostre treball a classe i amb aquesta estratègia mantindre-se’n al dia amb les activitats pràctiques que han d’entregar.

Tags: Psicologia Evolutiva; psicologia de l’educació.