Google Calendar y votaciones por internet.

Con motivo de una consulta sobre la cuestión lingüística se plantea una consulta online, una web y unas intenciones inaplazables. http://www.cece.gva.es/webitaca/val/pares_alumnes.htm

Sobre el eterno debate cast/val desde algunos sectores se propone lo siguiente:

RECOMANACIONS ESCOLA VALENCIANA CONSULTA
Les famílies SÍ que decideixen en la preinscripció, NO en la consulta perquè
1-NO ÉS VINCULANT.
No és veritat que en aquesta consulta les famílies decidisquen res. La Consulta no és vinculant, només expressen una opinió que pot ser considerada o no segons el criteri de la Conselleria d’Educació. No hi ha ni un mínim de participació per a què la consulta siga vàlida i manquen les mínimes garanties democràtiques.
2- CREA CONFUSIÓ
No és cert que les famílies puguen triar tal com anuncien els cartells entre valencià/anglés o castellà/anglés. Eixos programes no existeixen en el sistema educatiu valencià. Ningú pot triar no estudiar castellà o no estudiar valencià. La consulta és enganyosa.
3. NO S’HA INFORMAT
No existeix cap campanya informativa real a les famílies sobre els programes i els seus resultats. Penjar un cartell o facilitar un full a l’alumnat no és suficient. A més la data de votació telemàtica, el 19 de desembre, quan els centres educatius estan preparant les festes de Nadal és absolutament inapropiada.
Per tot aquestos motius us adrecem les recomanacions d’Escola Valenciana:

Recomanem la NO PARTICIPACIÓ EN LA CONSULTA. Els vots legitimarien un procés propagandístic per part de la Conselleria d’Educació fet sense el consens dels principals agents de la comunitat educativa. La consulta només busca obrir un conflicte lingüístic inexistent en el centre, a més, recordem que la consulta és totalment no vinculant i per tant innecessària.
Cal que la direcció del centre publique obligatòriament el cens el dia 15 de desembre al tauler d’anuncis.
La nota informativa cal copiar-la literalment del DOCV i entregar-la el dia 18 de desembre a totes les famílies, ja que és quan finalitza el termini.
Les famílies que vulguen votar hauran de passar físicament per la direcció del centre per demanar la credencial que haureu de generar a ‹http://www.cece.gva.es/webitaca/val/pares_alumnes.htm›.

Sobre el Google Calendar, solo añadir el buen trabajo del Conservatorio Profesional de Música de Alicante, que ha confeccionado y compartido los eventos del curso 2014/2015 a traves de esta poderosa herramienta. Para su utilización y visualización es necesario una cuenta gmail y  que te inviten o añadan en la configuración del calendario de que se trate, cruzar los dedos y que el dsipositivo android o iOS se sincronice. De esta manera la app te muestra las actividades programadas en tus dispositivos portátiles.