Convocatòria de suport lingüístic a l’elaboració de materials docents en valencià i anglès 2018 (curs 2018-2019)

El 26 de febrer es va publicar en el BOUA la “convocatòria de suport lingüístic a l’elaboració de materials docents en valencià i anglès 2018 (curs 2018-2019)”, destinades a incentivar l’elaboració en valencià i anglès de nous materials docents per part del professorat de la Universitat.

En el punt 7 de la convocatoria, “publicació dels materials”, s’indica que “l’autor o autora del material es compromet a autoarxivar-lo, una vegada revisat, en el Repositori de la Universitat d’Alacant (RUA)”.