Categories
General

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

A qué ve este post, si a la Universitat Alacant no tenim filologia clàssica?

Ni la tenim ni la tindrem mai, al pas que anem.

Entre altres motius perquè les assignatures de grec i llatí depenen directament de l’èxit que aquestes matèries tinguen o no en el nivell anterior als centres de Secundària. I ací la veritat és que no hi ha gaire motius per a l’optimisme. De res serviràn els esforços dinamitzadors, la renovació metodològica i l’enstusiasme de molts professors innovadors de clàssiques, si les seues matèries, ja en desigualtat de condicions amb la resta, queden a efectes práctis encara més marginades.

Convalescents encara de la lluita per mantindre el status de les matèries optatives al Batxillerat, l’administració ens sorpren amb una nova iniciativa que amenaça la presència de les nostres especialitats en el sistema educati valenciá. La situació del grec i del llatí empitjora encara més a partir de la recent publicació de l’Acord de Ponderacions per a  l”accés a la universitat per als cursos 2010/2011 i 2011/2012 de la Comissió Gestora dels Process d’Accés i Preinscripció Universitària  firmat el 14 de maig i  vinculant per a les nostres universitats, acord que no refletix, per variar, la normativa estatal (Ordre de 29 de maig, BOE 4 juny).

Des d’ací ens sumem doncs a la crida que llança el col·lectiu de professors de clàssiques  de secundària amb aquest manifest i vos demanem que vos adheriu a la campanya en defensa de les clàssiques recolzada per l’Assessoria de Cultura Clàssica de Sagunt. El manifest amb les signatures electròniques arreplegades es portarán a una propera reunió a finals de juny amb l’esmentada  comissió per tal d’intentar aturar  el disbarat.

Perquè estem tocant  el fons.

Categories
General

Lenguas clásicas: práctica reflexiva

llengues-classiques.jpg