Mindblown: a blog about philosophy.

 • EL CONSOLAT DE MAR A L’ACTUALITAT

    El Consolat de Mar de Barcelona és el Centre de Resolució de Conflictes de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.       El Consolat de Mar és l’instrument que la Cambra de Comerç de Barcelona posa al servei dels empresaris i comerciants per tal de propiciar la solució dels…

 • Fonts del dret

  Les fonts d’inspiració normativa que articularen el dret mercantil marítim queden recolzades sobre quatre fonaments: El costum El conjunt d’usos que regien l’activitat quotidiana dels mercaders en la contractació mercantil constituïen la principal font del dret marítim. Aquests usos s’havien conservat al llarg de la història fruit del manteniment de la tradició i el costumari,…

 • El Mediterrani com a impulsor dels Consolats del Mar

    L’origen del terme i de la institució és mediterrani, ja que el primer Consolat de Mar que es va fundar va ser en Trani (Itàlia) en 1063, estenent-se el mateix molt ràpidament a altres ciutats del país com Pisa, Messina i Venècia i a d’altres de la regió com Constantinoble, València, Mallorca, Barcelona, Montpeller,…

 • Conseqüències del llibre

    L’expansió i supremacia del comerç català medieval , amb els Consolats de Mar arreu d’Europa, té com a conseqüència que el dret marítim català transcendeixi les fronteres polítiques a tota la Mediterrània i el llevant de l’Atlàntic. El codi jurídic elaborat sobre les bases dels costums marítims deBarcelona, fou compilat entre els anys 1260…

 • Estudis sobre el llibre del consolat del mar.

    Aquest llibre ha estat objecte d’atenció i estudi al llarg de la historia, el que demostra la seua gran importància històrica, sobretot al Mediterrani. El més antic de tots és el d’Acaci de Ripoll, publicat a Barcelona l’any 1655, que estudia bàsicament el procediment judicial, segueix el estudi amb el Compendi de les prerrogatives…

 • Practica d’articles del llibre del consolat del mar

  Duran mes de tres segles, els galeons de qualsevol nacionalitat van seguir les lleis/normes de publicades al consolat del mar. Mils de persones van acatar aquestes normes a bord d’aquestos vaixells. Aquestes normes incloïen des de la jerarquització de la tripulació (almirants,pilots,capitans mestres i contramestres mariners fins a grumets) També estava regulat el comportament ,…

 • Diferents conceptes del Consolat del Mar.

  1- Concepte medieval de dret marítim i perteneixent a la Corona d’Aragó.   2- Els païssos catalans de la Corona d’Aragó i les seues urbs.   3-El consolat de Mar com organització dels mercaders i els homes del mar.   4-El llibre del Consolat del Mar com a recopilació de drets marítims al mediterrani.  …

 • Organitzacions marítimes similars en la Corona de Castella

  1494- Fundació de la Universitat de Mercaders i Consolat de Burgos coneguda com a Consolat de Burgos que substitueix a la Universitat de Mercaders de Burgos. Aquesta organització substitueix a la Germanor de les marismes. Creada per les queixes sobre els privilegis de Barcelona i València. 1514- 4 de maig, per Juana I de Castella,…

 • Antecedents del Consolat del Mar

  La secular tradició comercial i marítima dels regnes costaners de la Corona d’Aragó va impulsar una expansió cap a tots els racons del Mediterrani i més enllà, arribant fins a l’Atlántico (segle X)[cita requerida]. Aquesta expansió va donar com resultat una sèrie de rutes que partien del port de Barcelona cap a tots els ports…

 • Compilacions que va influenciar

  Molts autors creuen que les lleis recollides en el llibre del Consolat del Mar van influenciar de sobremanera a totes les altres compilacions de lleis marítimes d’Europa, i que estan parcialment basades en ell.   Algunes d’aquestes lleis recollides en el llibre del Consolat de Mar van ser adoptades ja al segle IX en llocs…

 • Origens literaris

  El llibre es va inspirar llunyanament en compilacions anteriors com les pisanas Constitutum usus (1161), Breu consulum maris (1162) i en el text llatí consuetudo marisc de la primera meitat del segle XIII, que s’ha documentat que va estar en terres catalanes en el 1231 .   El 1010 es van codificar a Amalfi les…

 • Manuscrits i edicions impreses del llibre del consolat del mar

  Manuscrits i edicions impreses del llibre del consolat del mar Abans de res, cal destacar ,que ni els manuscrits ni les edicions impreses ,s’han conservat en la forma primitiva. Aquest llibre va ser objecte de diferents interpolacions i adicions de nous capítols fruit del devenir històric de la institució al llarg dels segles com de…

Got any book recommendations?