Categories
General

La pràctica oral en l’aula de grec: Paideia. I Trobada Internacional de Didàctica dels Estudis Clàssics

El proper cap de setmana celebrem Paideia, I Trobada Internacional de Didàctica dels Estudis Clàssics, organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona, tot un luxe per als temps que corren.

Nosaltres intervindrem parlant de metodologia del grec antic. Tenint en compte el fracàs obtingut amb els mètodes “tradicionals” de gramàtica i traducció, l’adquisició d’una compètencia lingüística global, que implica la capacitat de comprensió i producció de textos a nivel escrit i oral, es perfila ja entre molts docents de llengües clàssiques com objectiu fonamental al que deuria aspirar la nostra didàctica.  Mostrarem alguns exemples d’activitats orals, amb i sense suport textual, que estan fent-se en les nostres aules de secundària. Presentarem algunes tècniques per a l’aprenentatge d’idiomes, parlarem de la importància de la lectura cursiva o de la profitosa utilització de recursos audiovisuals del grec modern.

By santi

Profesor Asociado de Griego