Metodología

Per a la realització de cadascuna de les entrades de les que consta aquest blog s’han consultat de manera específica i detallada les pàgines web, els texts i els fragments per a agafar aquella informació més rellevant i translladarla als diferents apartats del blog. Aleshores s’ha utilitzat amb major incidència el repositori institucional de l’Universitat d’Alacant, RUA. Així com Google Books, Wikipedia i YouTube d’on s’han agafat els recursos audiovisuals.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *