Categories
Articles de revistes

Sindicalisme universitari i moviments estudiantils.

CARRILLO LINARES, Alberto. Moviment estudiantil antifranquista, cultura
política i transició política a la democracia. Pasado y memoria, revista de Historia contemporánea [en línea]. Alicante: Universidad de Alicante, 2006, 6, [consulta: 17/01/2012]. ISSN. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5922/1/PYM_05_08.pdf

Sempre s’ha pensat que el moviment estudiantil ha jugat el paper més rellevant en la lluita contra la dictadura franquista i la transició política cap a la democràcia però no s’ha analitzat com cal aquest comportament i en aquest article es tracta d’investigar específicament el desenvolupament de la lluita estudiantil en les universitats, un fenòmen que influenciarà amb el canvi polític.