Categories
Audiovisuals Sin categoría

Movida Viguesa

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/cE55sq3TO7U" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Amb aquest video ens podem informar millor de qué consistia aquest moviment ja que fa un analisi adequat a través d’artistes i professionals que participaren en aquell fenòmen. La Movida Vigue fou un període de creació cultural, originada en els anys 1977-1978, i que es desenvolupa en la ciutat espanyola de Vigo durant la primera meitat dels anys 80, configurant el que es coneix com edat d’or del pop espanyol. Fou fonamentalment un moviment musical i estètic, associat a la nocturnitat i als bars del casc antic de la ciutat, que va suposar una reacció a la música convencional de l’època, en un context de forta crisi econòmica i de escepticisme polític generat pel desencant produit per la transició política dels anys 70 després de la desaparició de la dictadura del general Franco.

 

Categories
Revistes

La Luna de Madrid

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/jUL1hensyTA" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Los Rebeldes van ser un dels grups més destacats de aquella época de reivindicació musical juvenil.

La Luna de Madrid: Aquest nom va rebre una de les publicacions de la Movida Madrilenya. No va ser una revista de periodistes professionals sino una revista d’artistes oberta a nombrosos col·laboradors. Com a projecte de revista va tindre un enorme mèrit al conseguir posar d’acord i juntar voluntats i estils de moltes persones, sobretot artistes i creadors. Tot açó estimulava a Madrid en un ambient embogit i més divertit en una época transitòria. Mai una revista independent en Espanya ha tingut eixe impacte. Les seues festes i concerts es convertiren prompte en llegenda.

Categories
Llibres

Cine cap a la Democràcia

JOSE MARIA CAPARRÓS LERA. El cine español de la democracia: de la muerte de Franco al “cambio” socialista (1975-1989) Edición: Ilustrada Editor: Anthropos Editorial, 1992. 446 páginas.  ISBN 8476583125, 9788476583128

Des de 1975 el cine espanyol ha reflexat, millor o pijor, les diverses búsquedes estètiques i artítiques, els valors, els desitjos, etc., de la vida espanyola. Podrem trobar en aquest llibre un ampli anàlisi de la cinematografia entre 1975 i 1989 junt a una extensa filmografía.

Categories
Sin categoría

La Movida Madrilenya

La Movida: una crónica de los 80, José Manuel Lechado. EDAF, 2005. 297 páginas. ISBN 8496107469, 9788496107465.

Al igual que va hi haure una movida catalana, també es va experimentar una movida reivindicativa a Madrid que consistia en transmitir a través del teatre i el cine, però sobretot a través de la música un colp de vitalitat en aquells anys de desprestigi, una forma de despertar l’imaginació, era l’hora de començar la nova moda espanyola junt a la nit madrilenya, parlem d’un moviment que encara està present en alguns àmbits a dia d’avui.

Cubierta delantera

 

Categories
Articles de revistes Revistes

Mitjans de comunicació i contracultura juvenil

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Félix. “Medios de comunicación y contracultura juvenil”. Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación. N. 25 (2006). ISSN 1576-4737, pp. 5-30

L’article presenta un doble objectiu. Per una part examina els principals recursos expresius que conformen l’anomenat “antillenguatge” com a valor dels joves que s’oposaven a la societat. Per altra banda, fa una mena de repàs a aquells mitjans de comunicació que van tindre major importància en la transmissió de valors contraculturals entre la joventut espanyola (radio, televisió, premsa, etc..)

Categories
Articles de revistes

Sindicalisme universitari i moviments estudiantils.

CARRILLO LINARES, Alberto. Moviment estudiantil antifranquista, cultura
política i transició política a la democracia. Pasado y memoria, revista de Historia contemporánea [en línea]. Alicante: Universidad de Alicante, 2006, 6, [consulta: 17/01/2012]. ISSN. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5922/1/PYM_05_08.pdf

Sempre s’ha pensat que el moviment estudiantil ha jugat el paper més rellevant en la lluita contra la dictadura franquista i la transició política cap a la democràcia però no s’ha analitzat com cal aquest comportament i en aquest article es tracta d’investigar específicament el desenvolupament de la lluita estudiantil en les universitats, un fenòmen que influenciarà amb el canvi polític.

Categories
Capitols de Llibres Llibres

Identitat Nacional i de Gènere

FRANCÉS DÍEZ, M. Àngels. “«La llengua sóc jo»: identitat nacional i de gènere en Montserrat Roig”. Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica. Núm. 21 (2010). ISSN 1130-4235, pp. 47-62

Es tracta d’un capítol que ens mostra les relacions entre gènere e identitat nacional en l’obra de l’autora catalana Montserrat Roig. L’objectiu principal es centra en donar-li l’importància perduda a la llengua i al país propis en els anys setanta i vuitanta a l’Estat espanyol, en una societat que viu submergida en un ambient contradictori entre l’innovadora democràcia i la petjada deixada pel franquisme.

Categories
Articles de revistes Recursos Electrònics

Feminisme Català

FRANCÉS DÍEZ, M. Àngels. “Del jo al nosaltres: testimonis del feminisme català durant la Transició”. En: Transformacións : literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà / Maria Muntaner, Mercè Picornell, Margalida Pons, Josep Antoni Reynés, eds. València : Universitat de València, 2010. ISBN 978-84-370-7838-0, pp. 73-91

Aquest article ens dóna l’informació corresponent al moviment feminista dels anys setanta en el context català. El paper de la dona és un paper canviant al llarg de l’història i amb la Transició Política es produeix una reorganització, ens trobem enfront de dones que trenquen el silenci, grups que presenten un compromís en el futur de la dona.