Categories
Articles de revistes Revistes

Mitjans de comunicació i contracultura juvenil

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Félix. “Medios de comunicación y contracultura juvenil”. Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación. N. 25 (2006). ISSN 1576-4737, pp. 5-30

L’article presenta un doble objectiu. Per una part examina els principals recursos expresius que conformen l’anomenat “antillenguatge” com a valor dels joves que s’oposaven a la societat. Per altra banda, fa una mena de repàs a aquells mitjans de comunicació que van tindre major importància en la transmissió de valors contraculturals entre la joventut espanyola (radio, televisió, premsa, etc..)

Categories
Articles de revistes

Sindicalisme universitari i moviments estudiantils.

CARRILLO LINARES, Alberto. Moviment estudiantil antifranquista, cultura
política i transició política a la democracia. Pasado y memoria, revista de Historia contemporánea [en línea]. Alicante: Universidad de Alicante, 2006, 6, [consulta: 17/01/2012]. ISSN. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5922/1/PYM_05_08.pdf

Sempre s’ha pensat que el moviment estudiantil ha jugat el paper més rellevant en la lluita contra la dictadura franquista i la transició política cap a la democràcia però no s’ha analitzat com cal aquest comportament i en aquest article es tracta d’investigar específicament el desenvolupament de la lluita estudiantil en les universitats, un fenòmen que influenciarà amb el canvi polític.

Categories
Articles de revistes Recursos Electrònics

Feminisme Català

FRANCÉS DÍEZ, M. Àngels. “Del jo al nosaltres: testimonis del feminisme català durant la Transició”. En: Transformacións : literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà / Maria Muntaner, Mercè Picornell, Margalida Pons, Josep Antoni Reynés, eds. València : Universitat de València, 2010. ISBN 978-84-370-7838-0, pp. 73-91

Aquest article ens dóna l’informació corresponent al moviment feminista dels anys setanta en el context català. El paper de la dona és un paper canviant al llarg de l’història i amb la Transició Política es produeix una reorganització, ens trobem enfront de dones que trenquen el silenci, grups que presenten un compromís en el futur de la dona.