Categories
Llibres

Cine cap a la Democràcia

JOSE MARIA CAPARRÓS LERA. El cine español de la democracia: de la muerte de Franco al “cambio” socialista (1975-1989) Edición: Ilustrada Editor: Anthropos Editorial, 1992. 446 páginas.  ISBN 8476583125, 9788476583128

Des de 1975 el cine espanyol ha reflexat, millor o pijor, les diverses búsquedes estètiques i artítiques, els valors, els desitjos, etc., de la vida espanyola. Podrem trobar en aquest llibre un ampli anàlisi de la cinematografia entre 1975 i 1989 junt a una extensa filmografía.

Categories
Capitols de Llibres Llibres

Identitat Nacional i de Gènere

FRANCÉS DÍEZ, M. Àngels. “«La llengua sóc jo»: identitat nacional i de gènere en Montserrat Roig”. Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica. Núm. 21 (2010). ISSN 1130-4235, pp. 47-62

Es tracta d’un capítol que ens mostra les relacions entre gènere e identitat nacional en l’obra de l’autora catalana Montserrat Roig. L’objectiu principal es centra en donar-li l’importància perduda a la llengua i al país propis en els anys setanta i vuitanta a l’Estat espanyol, en una societat que viu submergida en un ambient contradictori entre l’innovadora democràcia i la petjada deixada pel franquisme.