Categories
Llibres

Cine cap a la Democràcia

JOSE MARIA CAPARRÓS LERA. El cine español de la democracia: de la muerte de Franco al “cambio” socialista (1975-1989) Edición: Ilustrada Editor: Anthropos Editorial, 1992. 446 páginas.  ISBN 8476583125, 9788476583128

Des de 1975 el cine espanyol ha reflexat, millor o pijor, les diverses búsquedes estètiques i artítiques, els valors, els desitjos, etc., de la vida espanyola. Podrem trobar en aquest llibre un ampli anàlisi de la cinematografia entre 1975 i 1989 junt a una extensa filmografía.