Categories
Articles de revistes Revistes

Mitjans de comunicació i contracultura juvenil

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Félix. “Medios de comunicación y contracultura juvenil”. Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación. N. 25 (2006). ISSN 1576-4737, pp. 5-30

L’article presenta un doble objectiu. Per una part examina els principals recursos expresius que conformen l’anomenat “antillenguatge” com a valor dels joves que s’oposaven a la societat. Per altra banda, fa una mena de repàs a aquells mitjans de comunicació que van tindre major importància en la transmissió de valors contraculturals entre la joventut espanyola (radio, televisió, premsa, etc..)