Categories

Sobre

El blog de l’Observatori TIC,   de l’àrea d’Innovació Tecnològica Educativa del Servei d’Informàtica, té com a objectiu donar a conèixer recursos que poden resultar útils en la docència i la gestió universitàries.

A més, ens interessa que formes part d’aquest blog. Per això esperem els teus comentaris i les teues propostes.


El blog del Observatorio TIC, del área de Innovación Tecnológico-Educativa del Servicio de Informática, tiene como objetivo dar a conocer recursos que pueden resultar útiles en la docencia y la gestión universitarias.

Además, nos interesa que formes partes de este blog. Por eso esperamos tus comentarios y tus propuestas.