Proposa un tema

T’agradaria que parlàrem d’una aplicació o dispositiu en concret? Hi ha algun programa que et porta de cap? No saps com fer un procediment en concret amb una aplicació? T’agradaria que t’ajudàrem a buscar alternatives per a realitzar una tasca determinada?

Proposa el tema per a un post!

Accedeix al formulari

¿Te gustaría que habláramos de una aplicación o dispositivo en concreto? ¿Hay algún programa que te lleva de cabeza? ¿No sabes cómo realizar un procedimiento en concreto con una aplicación? ¿Te gustaría que te ayudáramos a buscar alternativas para realizar una tarea determinada?

¡Propón el tema para un post!

Accede al formulario