Categories
Aplicacions/Aplicaciones Portal audiovisual

iTunes U

iTunesU

Tipo / Tipus: Portal audiovisual
Licencia / Llicència: Freeware – Descarga gratuita /Descàrrega gratuïta
Disponibilidad / Disponibilitat: Aplicación de escritorio / Aplicació d’escriptori
S.O.: Mac OS X, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Apple TV, iPod touch, iPhone
Idioma:
Disponible en Español / Disponible en Espanyol
Web: http://education.apple.com/itunesu/