Home » 1.- Prensentació

1.- Prensentació

Este bloc ens servirà com a recolzament de les activitats pràctiques que anem desenvolupant a les classe de Psicologia Evolutiva i de l’Educació. Té la intenció de servir de punt de trovada virtual, entre tots els alumnes dels grups de pràctiques implicats en la seua construcció. Des de ací els docents que  col·labore’m per a coordinar esta activitat vos animem a participar amb les vostres aportacions.

Salutacions a tots.

Les assignatures de Psicologia Evolutiva i de l’Educació en la Universitat d’Alacant, formen part del primer curs del Grau de Mestre tant en l’especialitat d’Educació Infantil com en la d’Educació Primària, son assignatures de les denominades Bàsiques, comú a tots els títols de Grau de Mestre de la Comunitat Europea.

La Psicologia com a disciplina científica estudia l’activitat psíquica i el comportament dels individus, incloent els processos cognitius. Durant les últimes dècades del segle XX la Psicologia s’ha consolidat i els estudiosos del comportament humà complixen en l’actualitat un paper molt important en la promoció de la salut mental, la prevenció de trastorns mentals i de la conducta, el benestar i la qualitat de vida de les persones, l’educació i la intervenció social.

La Psicologia Evolutiva és l’àrea de la psicologia que es s’ocupa d’estudiar els processos de canvi psicològic que li ocurrixen a les persones al llarg de la seua vida. Els seus objectius principals consistixen en descriure els canvis psicològics i tractar d’explicar el per què es donen, tant com presentar evidencies de les diferencies existents entre unes i altres persones, i assentar les bases per a els distints tipus d’intervenció psicoeducativa. La psicologia evolutiva ens permetrà entendre l’evolució dels nostres alumnes i el per què de la importància de sistematitzar els processos d’ensenyança i aprenentatge, a més de reconèixer la necessitat i importància de individualitzar la nostra docència a les característiques peculiars de cada individu i el seu moment evolutiu.

La Psicologia de l’Educació és l’àrea de la psicologia que es dedica a l’estudi de l’ensenyança humana dins dels centres educatius; comprén, per tant, l’anàlisi de les formes d’aprendre i d’ensenyar, l’efectivitat de les intervencions educatives amb l’objecte de millorar el procés, l’aplicació de la psicologia a eixos fins i l’aplicació dels principis de la psicologia social en aquelles organitzacions el fi de les quals és instruir. La psicologia de l’educació estudia com els estudiants aprenen i es desenrotllen, a vegades focalitzant l’atenció en subgrups com ara xiquets superdotats o aquells subjectes que patixen d’alguna dificultat específica.