Home » Posts tagged 'Dificultades de Aprendizaje'

Tag Archives: Dificultades de Aprendizaje

Divulgación científica y transferencia de conocimiento

Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica

Le interesa que estas temáticas se puedan desarrollar en tu Ayuntamiento, Asociación o Entidad sin Ánimo de Lucro. Solicíteselo a la Universidad de Alicante, de forma totalmente gratuita.

  1. Comprendiendo el TDAH. Qué se esconde tras esas siglas (1ª Sesión).

Xarrada divulgativa – Comprenent el TDAH “Soc capaç”

22 de gener de 2019

Al Arxiu Municipal de la Vila de Muro

Entrevista a Rojas Marcos – TDAH

Interessant entrevista a un dels més eminents dels TDAH espanyols. Luis Rojas Marcos, psiquiatra i professor de la Universitat de New York, respon a un recull de preguntes relacionades amb el trastorn per dèficit d’atenció e hiperactivitat.

Artícle

Luis Rojas

Atenció primerenca, desenvolupament i neuroplasticitat

Fins fa pocs anys, es considerava que el cervell presentava una gran plasticitat neuronal i per tant, se li suposava una gran capacitat de canvi i adaptabilitat durant la primera etapa del desenvolupament humà. Per això, a les dificultats d’aprenentatge, sempre ha sigut fonamental l’atenció primerenca, que suposa una sobre estimulació d’aquelles persones que pateixen un endarreriment en el seu desenvolupament. Este tipus d’intervenció, es du a terme entre el moment del naixement i els 6 anys d’edat. Actualment, gracies a les tècniques de neuroimatge, sabem que el cervell pateix canvis morfològics durant tota la vida del esser humà, sempre que este siga estimulat amb nous aprenentatges. I que eixa gran plasticitat que s’associava als primers períodes de vida, pot arribar fins als 30 anys.

 

http://www.youtube.com/watch?v=eyDBMZ59P-k