Desinfectants i mètodes de desinfecció enfront del SARS- CoV-2 /// Desinfectantes y métodos de desinfección frente al SARS- CoV-2

l’INSST publica el llistat dels mètodes de desinfecció actualitzats en el qual s’inclou la llum UVC de 254 nm i indica que hi ha evidència científica disponible que mostra que, a concentracions que no excedeixen els estàndards de salut pública, l’ozó és generalment ineficaç per a controlar la contaminació de l’aire interior i segueix fora de llistat. el INSST publica el listado de los métodos de desinfección actualizados en el que se incluye la luz UVC de 254 nm e indica que hay evidencia científica disponible que muestra que, a concentraciones que no exceden los estándares de salud pública, el ozono es generalmente ineficaz para controlar la contaminación del aire interior y sigue fuera de listado.
This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.