Category Archives: Farmacia

Medicamentos excluidos

Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de … Continue reading

Posted in Farmacia, Unidad de Salud | Comments Off on Medicamentos excluidos

Número máximo de envases [6] a dispensar por receta

El BOE de 1 de abril publica la Resolución de 23 de marzo de la DGFPS que, en su punto primero, establece en 6 el número máximo de dispensación de envases por receta en determinados medicamentos

Posted in Farmacia | Comments Off on Número máximo de envases [6] a dispensar por receta

Receta médica y órdenes de dispensación

Hoy se publica en el BOE , el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación que actualiza la regulación de este documento establecida por el Real Decreto 1910/1984, de 26 de septiembre (formato … Continue reading

Posted in Farmacia, Unidad de Salud | Comments Off on Receta médica y órdenes de dispensación

Noves oficines de farmàcia en la Comunitat (AVS)

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2010, del secretari autonòmic per a l’Agència Valenciana de Salut, per la qual determina el nombre de noves oficines de farmàcia necessàries per a oferir una atenció farmacèutica adequada a la població.

Posted in Farmacia | Comments Off on Noves oficines de farmàcia en la Comunitat (AVS)

farmacovigilància de medicaments d’ús humà en la Comunitat Valenciana

La farmacovigilància té per objectiu la identificació, quantificació, avaluació i prevenció dels riscos de l’ús dels medicaments una vegada comercialitzats, i s’orienta a la presa de decisions que permeten mantindre en el mercat medicaments amb una relació benefici-risc adequada o bé suspendre’n l’ús quan açò no siga posible.

A tal efecte una de les mesures adoptades pel aquesta legislació es la potenciació de les noves tecnologíes para la notificació i intercambi dínformació en materia de reaccions adverses a medicaments d’ús humà.

Entrada en vigor : 21 de desembre de 2010
Continue reading

Posted in Farmacia, Legislación, Unidad de Salud | Comments Off on farmacovigilància de medicaments d’ús humà en la Comunitat Valenciana