Category Archives: Legislación

farmacovigilància de medicaments d’ús humà en la Comunitat Valenciana

La farmacovigilància té per objectiu la identificació, quantificació, avaluació i prevenció dels riscos de l’ús dels medicaments una vegada comercialitzats, i s’orienta a la presa de decisions que permeten mantindre en el mercat medicaments amb una relació benefici-risc adequada o bé suspendre’n l’ús quan açò no siga posible.

A tal efecte una de les mesures adoptades pel aquesta legislació es la potenciació de les noves tecnologíes para la notificació i intercambi dínformació en materia de reaccions adverses a medicaments d’ús humà.

Entrada en vigor : 21 de desembre de 2010
Continue reading

Posted in Farmacia, Legislación, Unidad de Salud | Comments Off on farmacovigilància de medicaments d’ús humà en la Comunitat Valenciana