Presentació del logo de la Xarxa Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball /// Presentación del logo de la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo

La RESST presenta el logo que ha resultat aprovat per a representar a la institució.

 

Al propi temps s’obri la convocatòria de Guardons Europeus a les Bones Pràctiques, on es reben candidatures que mostren solucions d’èxit sobre prevenció dels riscos implicats en l’aparició de TME relacionats amb el treball.

 

La RESST presenta el logo que ha resultado aprobado para representar a la institución.

Al propio tiempo se abre la convocatoria de Galardones Europeos a las Buenas Prácticas, donde se reciben candidaturas que muestren soluciones de éxito sobre prevención de los riesgos implicados en la aparición de TME relacionados con el trabajo.

 

 

 

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.