Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Assignatures

  • Fonaments Físics de les Tècniques (obligatòria, 4t curs)
  • Acústica Aplicada a les Obres Públiques (optativa)
Leave a Reply